Storyboard er en del fra pre-produktion, hvor man afprøver idéer, planlægger hvordan videoen ser ud.
Man har mere fleksibilitet i denne fase end man har i post-produktion.